NUJIW หนูจิ๋ว

เสริมสร้างพัฒนาการ เพื่อเด็กวัยเรียนรู้

จินตคณิต

ลูกคิดญี่ปุ่น
จินตคณิต

จินตคณิต ลูกคิดญี่ปุ่น

ลูกคิดญี่ปุ่นพัฒนามาจากลูกคิดจีนที่เข้าสู่ญี่ปุ่นในราวศตวรรษที่ 15 ลักษณะของลูกคิดมีขนาดเล็กพกพาได้สะดวก คำนวณได้รวดเร็ว มีลูกคิด 5 เหนือเส้นแบ่ง 1 ลูก มีลูกคิด

อ่านต่อ
japanese-abacus-soroban-solid-Wooden-Frame-plastics-Bead-Classic-Ancient-chinese-abacus-toy-develop-kid-s
จินตคณิต

พื้นฐานการเรียนลูกคิด

ลักษณะของลูกคิด ลูกคิดญี่ปุ่น (SOROBAN) ต่างจากลูกคิดจีน (ABACUS) ที่มีอยู่แพร่หลาย ทั่วไปตรงที ลูกคิดจีนถูกร้อยเป็นหลัก ๆ ละ

อ่านต่อ
จินตคณิต

การบวก ลบ ด้วยลูกคิด

การใช้นิ้ว ในการใช้นิ้วเลือนลูกปัดได้เร็วและถูกวิธีให้ใช้นิ้วมือขวาเพียงสองนิ้ว คือนิ้ว หัวแม่มือ (นิ้วโป้ง) และนิ้วชี้โดยกำหนดให้ใช้ลักษณะการเลื่อนลูกปัดของจำนวน ต่าง ๆ ในการบวกและลบจำนวนตั้งแต่ +1

อ่านต่อ
จินตคณิต

การคูณด้วยลูกคิด

ความจำเป็นพื้นฐานของการคูณ ในการคูณจำนวนด้วยลูกคิดมีความจำเป็นพื้นฐานสองประการ ที่จะต้องมีความรู้หรือทำได้มาก่อน นั่นคือ การบวกด้วยลูกคิดได้ และ การท่องสูตรคูณที่ไม่ต้องมากนัก เพียงแค่สูตรคูณแม่ 2 ถึง

อ่านต่อ
จินตคณิต

การหารด้วยลูกคิด

หลักการหาร หลักการหารเลขด้วยลูกคิดทำได้ดังต่อไปนี้ 1. ตัวตั้งไว้บริเวณกลางของลูกคิด 2. ตัวหารไว้ขวาสุดของลูกคิด 3. ผลลัพธ์ไว้ทางซ้ายสุดของลูกคิด 4. การหารให้นำตัวหารไปหารตัวตั้งจากข้างหน้าไปข้างหลัง

อ่านต่อ
จินตคณิต

วิธีการสอนจินตคณิต

ในการสอนจินตคณิตนั้นเป็นการสอนลูกคิด เพื่อนำไปสู่จินตคณิตหรือคณิตคิดในใจ เรามีขั้นตอนเป็นลำดับขั้น ดังนี้ เรามีขั้นตอนเป็นลำดับขั้น ดังนี้ 1. การสอนโยมีลูกคิดและมีโจทย์ 2. การสอนโดยมีลูกคิดแต่ไม่มีโจทย์

อ่านต่อ