NUJIW หนูจิ๋ว

เสริมสร้างพัฒนาการ เพื่อเด็กวัยเรียนรู้

จินตคณิต

จินตคณิต

การคูณด้วยลูกคิด

ความจำเป็นพื้นฐานของการคูณ ในการคูณจำนวนด้วยลูกคิดมีความจำเป็นพื้นฐานสองประการ ที่จะต้องมีความรู้หรือทำได้มาก่อน นั่นคือ การบวกด้วยลูกคิดได้ และ การท่องสูตรคูณที่ไม่ต้องมากนัก เพียงแค่สูตรคูณแม่ 2 ถึง

อ่านต่อ
จินตคณิต

การหารด้วยลูกคิด

หลักการหาร หลักการหารเลขด้วยลูกคิดทำได้ดังต่อไปนี้ 1. ตัวตั้งไว้บริเวณกลางของลูกคิด 2. ตัวหารไว้ขวาสุดของลูกคิด 3. ผลลัพธ์ไว้ทางซ้ายสุดของลูกคิด 4. การหารให้นำตัวหารไปหารตัวตั้งจากข้างหน้าไปข้างหลัง

อ่านต่อ
จินตคณิต

วิธีการสอนจินตคณิต

ในการสอนจินตคณิตนั้นเป็นการสอนลูกคิด เพื่อนำไปสู่จินตคณิตหรือคณิตคิดในใจ เรามีขั้นตอนเป็นลำดับขั้น ดังนี้ เรามีขั้นตอนเป็นลำดับขั้น ดังนี้ 1. การสอนโยมีลูกคิดและมีโจทย์ 2. การสอนโดยมีลูกคิดแต่ไม่มีโจทย์

อ่านต่อ
ลูกคิดญี่ปุ่น
จินตคณิต

จินตคณิต ลูกคิดญี่ปุ่น

ลูกคิดญี่ปุ่นพัฒนามาจากลูกคิดจีนที่เข้าสู่ญี่ปุ่นในราวศตวรรษที่ 15 ลักษณะของลูกคิดมีขนาดเล็กพกพาได้สะดวก คำนวณได้รวดเร็ว มีลูกคิด 5 เหนือเส้นแบ่ง 1 ลูก มีลูกคิด

อ่านต่อ
japanese-abacus-soroban-solid-Wooden-Frame-plastics-Bead-Classic-Ancient-chinese-abacus-toy-develop-kid-s
จินตคณิต

พื้นฐานการเรียนลูกคิด

ลักษณะของลูกคิด ลูกคิดญี่ปุ่น (SOROBAN) ต่างจากลูกคิดจีน (ABACUS) ที่มีอยู่แพร่หลาย ทั่วไปตรงที ลูกคิดจีนถูกร้อยเป็นหลัก ๆ ละ

อ่านต่อ
จินตคณิต

การบวก ลบ ด้วยลูกคิด

การใช้นิ้ว ในการใช้นิ้วเลือนลูกปัดได้เร็วและถูกวิธีให้ใช้นิ้วมือขวาเพียงสองนิ้ว คือนิ้ว หัวแม่มือ (นิ้วโป้ง) และนิ้วชี้โดยกำหนดให้ใช้ลักษณะการเลื่อนลูกปัดของจำนวน ต่าง ๆ ในการบวกและลบจำนวนตั้งแต่ +1

อ่านต่อ